Курсовая работа "Cхема виробництва фундаментних блоків будинків з використанням відходів"

Название:
Cхема виробництва фундаментних блоків будинків з використанням відходів
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
1,2 M
23
Скачать
Хімічний склад золи-виносу Бурштинської ТЕС. Оцінка якості піску за модулем крупності. Розрахунок потреби в сировинних ресурсах. Транспортно-технологічна схема виробництва розчину содового плаву, фундаментних блоків. Особливості складу золи, заповнювачів.

Краткое сожержание материала:

Вступ

В Україні останнім часом поширилось використання монолітного залізобетону для зведення житлових, громадських та промислових споруд. Очікується, що частка його в загальному обсязі бетонних та залізобетонних конструкцій буде збільшуватися і становитиме більше 50 %. Постає потреба одночасно з розширенням використання високоміцного та попередньо-напруженого залізобетону збільшувати випуск конструкцій з легкого та ніздрюватого бетону.

Однією з найважливіших умов підвищення ефективності капітального будівництва є створення і широке використання ресурсо-, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Не менш важливою умовою є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати проблеми, пов'язані з розвитком і вдосконаленням технології виробництва залізобетону.

Основна увага приділена методиці проектування організації технологічних процесів при таких формах потокової організації технологічних процесів: перервно-потоковій (агрегатно-потоковий спосіб виробництва) і прямотоковій (стендовий спосіб виробництва). Потокова форма організації виробничого процесу базується на таких принципах, як пропорційність процесів, яка характеризується тим, що за певний проміжок часу на всіх ділянках процесу обробляють однакову кількість виробів; паралельність процесів тобто одночасному витіканні всіх частин процесу виготовлення різних виробів; безперервність‚ що означає безперервне протікання всіх частин процесу виготовлення та стадій обробки виробів.

Фундаментні блоки будинків є масовим видом продукції підприємств будівельної індустрії. Фундаментні блоки володіють рядом цінних якостей головним із яких є: висока міцність‚ довговічність‚ неспалимість і водостійкість. Для виготовлення блоків використовують агрегатні та конвеєрні лінії.

На сучасному етапі та у майбутньому бетон та залізобетон у нашій країні й за кордоном залишаться найважливішими конструктивними матеріалами для будівництва, та проведення реконструкційних робіт.

В даному курсовому проекті описано схему виробництва фундаментних блоків будинків з використанням відходів на основі хімічного активованого вапняно-зольного в'яжучого з використанням золи Бурштинської ТЕС і содового плаву (СП) РПО «Азот».

1. Характеристика продукції

Блоки поділяються на три типи:

ФБС - суцільні.

Форма і розміри блоків повинні відповідати вказаним на рис. 1 і табл. 1.

Таблиця 1

Тип блоку

Основні разміри блоки, мм

Довжина l

Ширина b

Висота h

ФБС

2380

700

500

Технічні вимоги

Марки і характеристики блоків з важкого бетону наведено в табл. 4 При відповідному обґрунтуванні допускається застосування блоків з бетонів з класами по міцності на стиск, що відрізняються від зазначених у табл. 4. При цьому у всіх випадках клас бетону за міцністю на стиск повинен прийматися не більше В15 і не менше:

В3,5 - для блоків з важкого бетону і керамзитобетону ;

В12,5 - для блоків з щільного силікатного бетону.

Розміщення монтажних петель в блоках повинно відповідати зазначеному на рис. 3.

Допускається встановлювати монтажні петлі в блоках типу ФБС довжиною 1180 і 2380 мм на відстані 300 мм від торців блоку і урівень з його верхньою площиною.

При застосуванні для підйому і монтажу блоків спеціальних захватних пристроїв допускається, за погодженням виробника зі споживачем і проектною організацією, виготовлення блоків без монтажних петель.

Блоки типу ФБС

Рис. 1

Таблиця 2

Марка блоку

Клас бетону за міцністю на стиск

Монтажна петля

Витрата матеріалів

Вага блоку (довідкова), т

Марка

Кол.

Бетон, м2

Сталь, кг

ФБС12.4.6-С

В15

П1

2

0,265

0,76

0,53

Значення нормованої відпускної міцності бетону блоків у відсотках від класу по міцності на стискування слід приймати рівним:

50 - для важкого бетону і керамзитобетону класу В12,5 і вище ;

70 - для важкого бетону класу В10 і нижче ;

80 - для керамзитобетону класу В10 і нижче ;

100 - для щільного силікатного бетону.

При поставці блоків в холодний період року допускається підвищувати значення нормованої відпускної міцності бетону у відсотках від класу по міцності на стиск , але не більше;

70 - для бетону класу В12,5 і вище ;

90 - для бетону класу В10 і нижче.

Значення нормованої відпускної міцності бетону слід приймати по проектній документації на конкретну будівлю або споруду відповідно до вимог ГОСТ 13015.0.

Поставку блоків з відпускною міцністю бетону нижче міцності , яка відповідає його класу за міцністю на стиск , виробляють за умови , якщо виробник гарантує досягнення бетоном блоків необхідної міцності в проектному віці , яка визначається за результатами випробування контрольних зразків , виготовлених з бетонної суміші робочого складу і зберігалися в умовах згідно ГОСТ 18105 .

Монтажні петлі блоків повинні виготовлятися з стрижневий гарячекатаної арматури гладкою класу А-І марок ВСт3пс2 і ВСт3сп2 або періодичного профілю А-ІІ, марки 10ГТ за ГОСТ 5781.

Арматуру зі сталі марки ВСт3пс2 не допускається застосовувати для монтажних петель, призначених для підйому і монтажу блоків при температурі нижче мінус 40 °С.

Відхилення в мм проектних розмірів блоків не повинні перевищувати:

по довжині ± 13

по ширині і висоті ± 8

за розмірами вирізів ± 5

Відхилення від прямолінійності профілю поверхонь блоку не повинно перевищувати 3 мм на всю довжину і ширину блоку.

Встановлюють наступні категорії бетонної поверхні блоків:

A3 - лицьової, призначеної під фарбування;

А5 - лицевий, призначеною під обробку керамічними плитками, що укладаються по шару розчину;

А6 - лицевої;

А7 - лицевий, не видимою в умовах експлуатації.

Вимоги до якості поверхонь блоків - по ГОСТ 13015.0.

У бетоні блоків, не допускаються тріщини, за винятком місцевих поверхневих усадочних, ширина яких не повинна перевищувати 0,1 мм в блоках з важкого і щільного силікатного бетону і 0,2 мм в блоках з керамзитобетону. Монтажні петлі повинні бути очищені від наплавов бетону.

Монтажні петлі:

Рис. 2

Таблиця 3 - Специфікація та вибір арматури на одну монтажну петлю

Марка монтажної петлі

Позиція

Діаметр, мм

Довжина, мм

Кількість

Вага, кг

П2, П2а

2

10А240С

1180

2

0,73

2. Характеристики сировини

Зола-виносу Бурштинської ТЕС

Зола - винос - тонко дисперсний продукт високотемпературна обробка мінеральної частини вугілля. Вона утворюється при їх спалювані в пиловому стані в топках котлів і осідання уловлюючими приладами із димових труб. Найбільш ефективними золоуловлювачами є електрофільтри, ККД яких 95…97%.

Основним компонентом золи (65%) є склоподібна алюмосилікатна фаза у вигляді частин кулястої форми розміром до 100 мм. Із кристалічної фази в золах можуть бути б - кварц і мулліт, а при підвищеному складі Fe2O3 - гематит. Кількісне відношення між б - кварц і мулітом визначення відношення SiO2/Al2O3 з підвищенням якого склад б - кварцу в кристалічні формі підвищиться, а муліта знижується. Відповідно підвищиться активність зол по поглинанню вапна. Золи збагаченні оксидом заліза, більше легкоплавкі в них утворюється більше скла на поверхні частин, активність на поглинання вапна підвищується. Активність золи залежить від складу скляної фази. Встановлений тісний зв'язок між міцністю розчину, який містить золу і розрахункову питому поверхню склоподіб...