Дипломная работа "Організація діловодства в музеї"

Название:
Організація діловодства в музеї
Тип работы:
дипломная работа
14
Скачать


Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти та науки України
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка
Кафедра української філології
ДИПЛОМНА РОБОТА
з предмету «Діловодство»
на тему:
«Організація діловодства в музеї»
Виконала студентка 5 курсу
спеціальності «Діловодство»
Семіонова Е.
Перевірив:
доц. к.н Шевчук О.В.
Луганськ 2007
Зміст
Вступ..........................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА УКРАЇНІ
1.1.Історія розвитку музейної справи..............................................................8
1.2. Нормативно-правова та законодавча база музеїв на Україні.................9
1.3. Основні напрямки музейної політики.....................................................13
РОЗДІЛ 2. МУЗЕЙНІ ФОНДИ: ВИДИ, НАПРЯМКИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
2.1. Поняття та призначення музейних фондів..............................................16
2.2. Основний музейний фонд.........................................................................17
2.3.Науково-допоміжний фонд........................................................................22
2.4. Фонд сировинних матеріалів....................................................................23
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В МУЗЕЇ
3.1. Облік музейних фондів..............................................................................24
3.2.Порядок приймання музейних предметів (на постійне зберігання).......27
3.3. Реєстрація нових надходжень...................................................................34
3.4. Організація інвентаризації музейних предметів.....................................36
3.5. Організація обліку музейних предметів...................................................42
3.6. Організація обліку інших фондів..............................................................46
3.7. Організація обліку музейних предметів у філіях та відділах.................47
3.8. Допоміжні форми та додаткові описи......................................................48
3.9. Організація звірення предметів з обліково-фондовою документацією музею.........................................................................................................................49
3.10. Зберігання обліково-фондової документації музею.............................53
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ФОНДІВ
4.1. Сховища музейних фондів та іх обладнання...........................................54
4.2. Режим музейного зберігання.....................................................................57
4.2.1. Температурно-воложистний режим.................................................57
4.2.2. Світловий режим................................................................................65
4.2.3. Забруднення повітря..........................................................................70
4.2.4. Біологічний режим.............................................................................74
РОЗДІЛ 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА УКРАЇНІ....................................................................................................................88
Висновки та пропозиції............................................................................................92
Список використаних джерел..................................................................................93
Вступ
Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота.
Актуальність даної теми полягає у тому, що з розвитком музейної справи на України, виникає необхідність детального вивчення обліку музейних фондів та предметів, а також у зв´язку з поповненням фонду виникає необхідність вивчення таких питань, як інвентаризація та реєстрація нових надходжень.
Об´єктом вивчення даної теми являється система діловодства в музеях – методи обліку фондів, методи та способи складання основних документів.
Мета дипломної роботи – дослідження системи діловодства в музеях: основні вимоги до складання документів (інвентарна картка, інвентарна книга, топографічний опис, складання актів і т.д.), організація обліку та інвентаризації музейних предметів, реєстрація нових надходжень, та деяки інші питання.
Визначимо завдання роботи:
Визначення нормативно-правової та законодавчої бази музейної справи;
Визначення напрямків роботи музеів – пріорітети музейної політики;
Зробити дослідження у системі обліку музейних фондів (організація інвентаризації, реєстрації) а також визначити основні вимоги до складання документів ( актів, карток реєстрації тощо) та навести приклади складання поточних та основних документів обліку музейної справи.
Визначити основні вимоги щодо зберігання документів;
У кінці роботи зробити висновки на навести пропозиції щодо вдосконалення системи музейного діловодства на Україні.
У даній роботі використовуються наступні терміни:
Музейний фонд України – це сукупність рухомих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення незалежно від їх виду, місця створення і форми власності, та зберігаються на території України, складається із державної і недержавної частини.
Державна частина Музейного фонду України – це музейні зібрання та окремі пам’ятки, що є державною власністю. Музейні предмети та колекції, які є в музеях, переданих із державної власності у комунальну, є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.
Пам‘ятки – об‘єкти природи, матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове з